Mange kjøpesentre synes å ha en god stund gratis innledende parkering. På Lillestrøm er det parkering fra første minutt i kjelleren, kompliserte parkeringsautomater, neppe beregnet på enkle sjeler med minimal teknisk forståelse, som i sin tur blir et offer for skiltregistreringen ved innkjøring, som alltid synes å fungere.

Dette ender lett opp med at man reiser andre steder og derfor gir avkall på mange bra tilbud.

Noen forsøk på å få tak i senterledelsen med et rop om hjelp, har så langt ikke båret frukter. Jeg finner grunn til å gjette at senteret kunne vært bra tjent med en annen form for tilnærming til et interessert kundepotensiale.

Terje Finsrud, Oslo