Denne romerikskommunen bruker mest på parkanlegg

Av

Det er stor forskjell på hvor mye kommunene på Romerike bruker til parkanlegg og rekreasjoneområder.