Gå til sidens hovedinnhold

Pappa må slippe til på Ahus

Leserinnlegg

I dag er det mange som er engstelige og redde for hvordan akkurat deres fødsel skal bli. Svangerskap, fødsler og smittevern henger visst ikke så godt i hop. Pappa eller medmor får heller ikke delta under svangerskapet slik de ønsker. De får ikke være med på samtaler med jordmor eller ultralyd. Vi spør oss om sykehusene og helsestasjonene har tenkt gjennom konsekvensene av dagens smittevernspraksis?

Ahus har for øyeblikket svært strenge regler. Far og medmor får ikke være med på svangerskapsoppfølging eller på barseloppholdet. Selv ikke på familierom. Ahus har en av landets mest moderne fødeklinikker, og de håndterer mange fødsler og svangerskapsoppfølginger i året. Det er dermed svært mange familier som blir sterkt preget av de strenge reglene.

Denne debatten er vond. Kommende fedre og mødre har kjempet en lang kamp for at ledsager skal få bli med på fødestua og involvere seg under svangerskapet. Dette var tidligere et kvinnedomene, men vi ønsker oss ikke tilbake dit. Nå er det heldigvis slik at man kan formes som familie sammen. Vi har gått en lang vei fra 60-/70-tallet hvor bare et fåtalls fedre fikk slippe inn på fødestua om du fødte på en privat klinikk, inntil i fjor hvor heldigvis det aller vanligste var at pappa eller medmor var med under fødsel og svangerskapskontroller.

Smittefrykt kan ikke ta fra den gravide hennes viktigste støttespiller.

Ultralyd er for mange medforeldre det første møte med babyen. Inntil da er det ikke så lett å kjenne babyens bevegelser på magen. Når man ikke får være sammen om gleden over å se babyen sin for første gang, begynner man heller ikke å skape det nødvendige båndet i familien. Vi er redde for at man mister for mye. I tillegg kan ultralyd være en stor påkjenning. Mange kommende mødre kjenner på frykten for at hjertekamrene ikke er der, eller at andre avvik skal oppdages. Det å være alene i denne sårbare situasjonen er svært tungt.

Fedre og medmødre er viktige støttespillere på fødestuen. Mange jordmødre har i de siste ukene skrevet at de er for få på jobb, og at de ikke får fulgt opp kvinnene før de får trykketrang. Det betyr at mamma nesten ikke får støtte fra sykehuspersonell inntil babyen er forløst. Det å være så mye alene når man har vondt, er redd, spent eller sliten er ikke bra. Kommende fedre/medmødre har en essensiell rolle på fødestuen. De er der sammen, klarer det sammen, har vondt sammen og gleder seg sammen.

Vi vet at de beste fødslene er når fødekvinnen føler seg trygg og ivaretatt. Da går fødselen fremover i riktig tempo og naturen får gå sin gang. I en stresset og redd atmosfære skjer ikke dette. Konsekvensene vi har hørt om de siste tiårene er økt intervensjonsfare og økt keisersnittfrekvens. Vi kan ikke bygge svangerskaps- og fødselsomsorgen slik at alle babyer blir forløst med operasjon.

I de første dagene av en ny families liv, hvor man nettopp har opplevd en fødsel, er man sårbare, og man trenger partneren sin rundt seg. Det er ikke det samme å få mental støtte gjennom en telefon. Når fødekvinnen trenger barseloppholdet, må derfor også medforeldre få være til stede. Vi vet at tidlig tilknytning og mors mentale helse er livsviktig for barnets utvikling, og da må vi som samfunn klare å legge tilstrekkelig til rette for dette. Det å få muligheten til å bygge familien de første dagene sammen med partner er uvurderlig og viktig i denne sammenheng. Klarer vi ikke tidlig å bygge familien kan de uønskede konsekvensene bli for store på lang sikt.

Det siste året etterspør flere og flere alternative måter å føde på. Vi opplever det som et rop om hjelp. Når det blir usikkerhet rundt fødsel og barselopphold på sykehuset søker man andre muligheter. Nå må vi snu før det er for sent. Det er viktig at ledsager får være med på ultralyd og barsel. Da må Ahus settes i stand til å håndtere dette snarest.

Stine Høivik, kvinnepolitisk leder Viken SV, 5. stortingskandidat for SV Akershus valgkrets

Solveig Nygaard Langvad, leder Gjerdrum SV, Bærum/Gjerdrum

Kommentarer til denne saken