Ifølge en pressemelding fra Posten har de aldri levert flere pakker enn de har gjort det siste året. Framover forventer de at denne trenden vil fortsette og har bestemt seg for å doble kapasiteten på småpakker.

– Vi tror veksten i pakker vil fortsette og spesielt pakker fra netthandelen. Vi starter nå arbeidet med å øke kapasiteten ved Østlandsterminalen. Når arbeidet er ferdig vil vi ha dobbelt så stor kapasitet som vi har i dag og kunne håndtere rundt 800.000 småpakker i døgnet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Foreløpig vil ikke utvidelsen bety at antallet arbeidsplasser vil øke ved terminalen.

– I første omgang er det bare besluttet å oppgradere en del utstyr innvendig i tillegg til at vi bygger ut, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen som ikke utelukker at de vil trenge flere ansatte i framtiden.

Det er ifølge Posten Nord-Europas største sorteringsmaskin for småpakker som nå bygges ut i tillegg til at selve bygget utvides med 6.000 kvadratmeter fra dagens 76.500 kvadratmeter. Arbeidet skal være ferdig i løpet av de to neste årene.