Arbeidet har gått med liv og lyst blant ivrige medlemmer av Sagelvas Venner de siste dagene.

Strømmen sidebane, i hvert fall en del av den, skal gjenskapes fordi den er en viktig del av landets jernbanehistorie og Strømmens lokalhistorie.

Området er ryddet

Bjørn Gunnar Kværne er primus motor. Han understreker at flere gode støttespillere er med i prosjektet:

– Vi er glad for at vi nå endelig har kommet ordentlig i gang, etter at alle formaliteter er i orden.

En gjeng entusiaster har vært samlet for å felle trær som står i veien og rydde strekningen.

– Det er alltid noen som reagerer når trær felles, men gevinsten er at vi får en fin tilvekst til kulturhistorien vår, sier Kværne.

Pengegaver

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra flere hold, der 1,4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB er det klart største beløpet.

– Andre som har gitt penger er Strømmen Sparebank, Norsk Jernbanemuseum, Lions Club Strømmen og kommunen.

Ideen til prosjektet ble lansert for fem år siden:

– Tore Per Bakken og jeg sto ved elvebredden og studerte restene av brua som ble revet i 1899. Der og da begynte vi å snakke om at vi burde gjenoppbygge litt av sidebanen, forteller Kværne.

To godsvogner

Kværne og Bakken fikk tidlig gjennomslag i styret for Sagelvas Venner, og det ble valgt ei arbeidsgruppe.

Etter at ryddingen av området nå er gjennomført, kan entreprenøren starte sitt arbeid med å støpe fundamenter i betong.

– Det skal bygges en replika av treviadukten i 12 meters lengde, pluss ei fylling på 18 meter. Sporet blir 30 meter langt.

To godsvogner fra mellomkrigsårene vil bli stående på sporet for å skape den riktige atmosfæren.

– Den ene vogna er fra 1922 og ble bygget på Strømmens Værksted, noe vi synes er ekstra gøy.

Begge vognene tilhører formelt sett Krøderbanen museumsbane i Modum.

Ferdig i 2021

Bjørn Gunnar Kværne ser fram til å få anlegget ferdig, forhåpentlig i løpet av høsten 2021.

– Jeg synes vi har fått et alle tiders anlegg i Mølleparken, og sidebanen skal bli en fin tilvekst.

– Den åpne godsvogna vil kunne brukes som scene ved kulturelle arrangementer, forteller han.

Fakta

Ved byggingen av Hovedbanen ble det reist krav fra sagbrukene om en sidebane for transport av tømmer og ferdige virke.

Strømmen sidebane (1853–1937) med lengde 1,5 kilometer var det første industrisporet her i landet.

Nå skal det bygges en treviadukt og 30 meter lang kopi av sporet med skinner, sviller og stoppbukk.

To gamle vogner, den ene bygget på Strømmens Værksted, vil bli stående på sporet.