Det tilsvarer 57 prosent av alle hotellnettene som ble kjøpt, viser en gjennomgang E24 har gjort av tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som kommunene har rapportert inn.

Karantenehotellordningen har så langt kostet staten 2,17 milliarder kroner.

Utgiftene er ikke bare knyttet til kjøp av hotellrom, men også transport, vakthold, mat, tolk og lønn til kommuneansatte som jobbet med ordningene.

– Vi har alltid prøvd å balansere mellom beredskapsbehov og pengebruk. Beredskap koster, sier beredskapsdirektør Elisabeth Longva i DSB.

I alt ble 36 kommuner mellom november 2020 og begynnelsen av 2022 i oppdrag å finne ett eller flere hoteller som kunne være karantenehotell, og holde av rom.

I 13 av de 36 kommunene sto over 90 prosent av hotellnettene som ble kjøpt ubrukte. Disse kommunene har til sammen fakturert staten 210 millioner kroner for innkjøp og drift av karantenehotellene.