Over 30.000 mistet strømmen: Her lå feilen

I en snau time var tre kommuner på Romerike mørklagt. Feilen lå i Lørenskog.