Østre og Vestre Viken så klart...

En trenger ikke å utrede oppløsning av Viken, men heller starte planleggingen av et Østre og Vestre Viken.

Når noen av Ap-ordførerne i Akershus for ikke så lenge siden sier de har hatt glede og nytte av å samarbeide mer med Østfold, så bekrefter det at Østfold og den østre delen av Akershus passer godt sammen. De har mye til felles, ikke så rart når hele dette området historisk sett har sin bakgrunn fra det som ble betegnet som «Smålenene under Akershus». Altså under Akershus slott og festningsanlegg. Dette er i stor grad noe som også bekrefter at østre og vestre del av Akershus ikke har eller hatt noe særlig med hverandre å gjøre, men i alle år bare så vidt har vært holdt sammen ut fra at en måtte ha en løsning for rest-området rundt Oslo.

Å lage et todelt Østre og Vestre Viken vil være et konstruktivt og logisk kompromiss som bygger videre på de opprinnelige fylkeskommunene og samtidig bringer inn noen av det som måtte være mulig å ta med seg av erfaringer fra prosessen med de siste to årene ved forsøks-etablering av nye Viken. Nå når Viken foreslås oppløst er det ellers besynderlig at Høyre, som i prinsippet er i mot fylkeskommuner som system, vil gjøre alt for å beholde denne overanstrengte konstruksjonen. Det er også merkelig at Arbeiderpartiet, som de to siste årene har sagt tydelig at de vil oppløse Viken, plutselig skal både tvile og vimse i saken.

Todeling passer som hånd i hanske og tar med seg noen av stordriftsfordelene inn i framtida

Østre Viken ville bli en relativt nett og overkommelig enhet med mange felles egenskaper i et håndterbart format. En deling av Akershus burde ikke by på særlige problemer. Det er det fylket med svakest i identitet av alle fylkene. Og nå, etter at Asker er fusjonert med Røyken, har tyngdepunktet blitt skjøvet vestover, samtidig som Bærum fortsatt har Asker som sin nærmeste nabolag. Asker og Bærum har i praksis ikke noe forhold til kommunen øst for Oslo, like lite som omvendt.

En kan spørre seg hva Bekkestua og Sandvika har og har hatt noe med Lillestrøm og Strømmen å gjøre, i praksis. La oss sette i gang og lage Østre og Vestre Viken. Etabler Sarpsborg som fylkeshovedstad i Østre Viken og la det hurtigvoksende Lillestrøm være det naturlige senteret for den nordre delen av den nye fylkeskommunen Østre Viken. I Vestre Viken er det en selvfølge at Drammen fortsetter som fylkeshovedstad og at en vurderer et tilleggssenter f. eks. i Hallingdal.

Med dette grepet bør en heller ikke bruke det økonomiske argumentet mot en oppløsning av Viken fylkeskommune. Justeringene blir små og en trekker med seg enkelte av de eventuelle kvalitetene en har klart å utvikle i prøveperioden.

En annen og sideordnet erfaring er anvendelsen av Viken som geografisk begrep

Selv om en etablerer nye navn på etablering av fylkeskommuner/regioner, så bør en i den generelle kommunikasjon benytte seg av etablerte og innarbeidede geografiske navn. Dette gjelder for det offentlig, for informasjon generelt og for mediene spesielt. Ikke minst har NRKs raske implementering av den nye regionbetegnelsen ikke blitt spesielt vellykket. Tvert i mot skapt uklarhet og bidratt til upresis informasjon, f eks i nyheter og ikke minst i trafikkinformasjon. Når Østlandssendingen nærmest ble utradert over natten og ble til Oslo og Viken, så har det ikke fungert som nytt geografisk område, eller et begrep som er egnet til å gi informasjon til innbyggerne. Bruk de presise ordinære geografiske betegnelsene og navnene selv om en reorganiserer distrikter. Uansett.

Tore Flesjø, tidligere Østfold og Buskerud, nå Oslo