«Grenser for hvor mye bilistene skal finne seg i»

RB: Torsdag 21. april 2016.

RB: Torsdag 21. april 2016.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Dersom alle ønsker i Oslopakke 3 skal oppfylles, må prisen i bomringen rundt Oslo økes betraktelig. Samferdselspakken for hovedstadsområdet er et skjørt tverrpolitisk forlik mellom Oslo- og Akershus-politikerne og omfatter veier, gang- og sykkelveier og kollektivtrafikken.

En viktig finansieringskilde er nettopp bompenger, men det er ikke rimelig at romeriksbilisten som arbeider i hovedstaden og er den uheldige eier av en dieselbil, skal måtte betale opptil 120 kroner i rushtiden.

Fylkesordfører Anette Solli (H) sier at prisen må opp, men at det finnes grenser. Hun minner om at bilistene i nabofylket ikke kan finansiere alt Oslo ønsker seg.

Den første oslopakken kom for å møte trafikkveksten på en mer offensiv måte. Med delvis brukerbetaling kunne hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus skje langt raskere enn ved tradisjonell, statlig finansiering. Stortinget godkjente bompengeinnkrevning i 1988, og det første prosjektet som det offentlige selskapet Fjellinjen gjennomførte, var Festningstunnelen. Den sto ferdig i 1990.

Bilistene måtte forholde seg til de forhatte bomstasjonene som krevde intet mindre enn en tikroning for passering. Bomringen rundt Oslo kommer til å bli stående, og prisen økes gradvis.

Brukerfinansiering har framskyndet mange samferdselsprosjekter og er snarveien til flyt. Selv Frp som er beinhard motstander av brukerbetaling, klarer ikke med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å gjøre stort med bomstasjonene.

Regjeringens uttalte mål er å redusere bompengeandelen, men inntektene fra bompasseringer vil øke også i 2016; til formidable 9,5 milliarder.

Spleiselaget mellom myndighetene og brukerne må imidlertid være rimelig, og mister hele sin legitimitet dersom bommene blir for mange og prisen ublu. Staten må øke sin andel ved å spytte inn flere av alle avgiftskronene bileierne tappes for, for å finansiere Oslopakke 3. Det er grenser for hvor mye bilistene kan finne seg i å betale i bompenger, når avgiftstrykket fra før av er så sterkt.

Artikkeltags