Hun tar over ansvaret på Oslo Lufthavn

TAR OVER LEDELSEN: Stine R. Westby blir ny direktør ved Oslo lufthavn.

TAR OVER LEDELSEN: Stine R. Westby blir ny direktør ved Oslo lufthavn. Foto:

Av

Konserndirektør for drift & infrastruktur i Avinor, Stine R. Westby er ansatt i stillingen som lufthavndirektør for Oslo Lufthavn.

DEL

Hun bytter rett og slett plass med nåværende lufthavndirektør Øyvind Hasaas, som altså tar over ansvaret for området for drift og infrastruktur.

– Dette er en løsning som jeg er sikker på at er god for Avinor. Den vil bidra til å videreutvikle både Oslo Lufthavn og enheten drift og infrastruktur. Et slikt bytte skaper dynamikk og nytenking, noe som er særlig viktig i tider hvor vi skal finne nye og mer kostnadseffektive løsninger gjennom et større kostnadsreduksjonsprogram, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Enheten drift og infrastruktur har ansvar for blant annet utbyggingsprosjekter, terminalutforming og utgjør et stort fagmiljø. Flere sentrale prosjekter i det pågående kostnadsreduksjonsprogrammet ligger under denne enhetens ansvarsområde.

Nøyaktig tidspunkt for rollebyttet og ansvarsoverføring er ikke avklart ennå, men forventes å skje i august/september.

– Jeg gleder meg til å tiltre en av Norges mest spennende jobber og er ydmyk for oppgaven. Det er en jobb med et stort samfunnsoppdrag som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Westby, som ønsker å vente med et mer utfyllende tiltredelsesintervju.

Direktøren i avgang, Øyvind Hasaas, sier til RB at han ser fram til å starte jobben i konsernledelsen.

– Jeg ser fram til nytt ansvarsområde, og å kunne bruke erfaringene fra Oslo Lufthavn til nytte for hele Avinorkonsernet, sier han.

– Og så går det vel an å tenke at man har bidratt godt når man har vært i en jobb i 5-6 år slik jeg har vært nå. Et jobbskifte som dette viser at vi er dynamiske i Avinor, sier han, og benytter anledningen til å takke alle ansatte på hovedflyplassen for samarbeidet.

– De fortjener all mulig honnør for den jobben de gjør for å gjøre hovedflyplassen til en så god flyplass som den er, sier han.

Lufthanvdirektør Øyvind Hasaas har fått ny jobb i Avinor. (Foto: Tom Gustavsen)

Lufthanvdirektør Øyvind Hasaas har fått ny jobb i Avinor. (Foto: Tom Gustavsen) Foto:

Artikkeltags