Viktig bierverv

Artikkelen er over 6 år gammel

Lokal honning er et signal på at naturen virker som den skal.

DEL

Honningproduksjon på hobbybasis er en ny trend. Ferske birøktere med kuber i hagen gjør at produksjonen av honning igjen er økende både på Romerike og ellers, etter at forgubbing og bidød har rammet det som tradisjonelt har vært en ekstrainntekt i landbruket. Mer birøkt er godt nytt. Biene er så viktige for matproduksjonen og menneskets eksistens at den amerikanske president Barack Obama har krevd gransking av nye sprøytemidler som brukes i amerikansk landbruk. Kjemikaliene antas å være en årsak til svekket immunforsvar hos biene, og dermed dramatisk reduksjon i bibestanden. Et faktum som altså er blitt et internasjonalt, politisk anliggende. Albert Einstein (1879–1955) sa en gang at “dersom biene på jorda forsvant, ville menneskeheten ha fire år igjen å leve”. Nå var Einstein fysiker og ikke biolog, og når han kom med skarpe uttalelser utenfor sitt eget fagfelt hadde han ikke alltid rett. Men han pekte på noe helt sentralt, nemlig at en stor del av jordas matvareproduksjon er avhengig av at biene bestøver plantene.

Det var i 2007 alarmen om bienes død gikk i Nord-Amerika. Særlig i Canada ble det rapportert om dramatisk fall i antall bier. Oppmerksomheten rundt dette er noe av årsaken til den fornyede interessen for å høste av bienes arbeid. Til og med i hovedstaden har man fått sitt eget honningmerke, «Bybi». RB fortalte i lørdagsavisen om nytilflyttede Paul Lilley i Gan. Han har fått naboene til å droppe å klippe løvetannen i plenen, slik at biene hans får rikelig med nektar. Det er bokstavelig talt et søtt eksempel på nabosamarbeid som samtidig er et bidrag i «det store spelet», nemlig til naturens orden.

På Kløfta ligger Honningcentralen SA, norske honningprodusenters salgsorganisasjon til det profesjonelle markedet, med 22 ansatte. 2010 var et historisk toppår på topplinjen, med en omsetning på 87 millioner kroner. Så sank omsetningen under 80-tallet. Når omsetningskurven nå stiger igjen, er det altså en god nyhet av betydning langt utover birøkternes biinntekter.

Artikkeltags