Et helt nytt romerikskart

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er spennende at nabokommunene banker på døra.

DEL

Kommunereformen til Jan Tore Sanner (H) går sin gang med prosesser internt i – og mellom kommunene. Målet er større og mer robuste enheter for å sikre innbyggerne bedre tjenester.

Det har vært snakket om behovet for færre kommuner i flere tiår, men lite er skjedd. På Romerike er ingenting gjort med kommunestrukturen siden dannelsen av storkommunen Aurskog-Høland i 1966. Tidligere på 60-tallet smeltet også Lillestrøm og Skedsmo, Sørum og Blaker og Eidsvoll og Feiring sammen.

Fremdeles er det 428 kommuner i Norge, den minste er Utsira med drøyt 200 innbyggere, den største Oslo med mer enn 600.000. Hvordan norgeskartet vil bli seende ut om noen år, er det ingen som vet, men denne gangen er det alvor. Det vil bli færre kommuner på Romerike og ellers i landet når Sanners prosjekt er ferdig.

Dette alvoret har landets lokalpolitikere tatt inn over seg, og forhåpentlig vil vi få fusjoner som i all hovedsak baserer seg på frivillighet, selv om det er i de største kommunene vi finner den største iveren etter å legge under seg nytt territorium.

Romerike har relativt sett store kommuner, og av våre 14 har bare Hurdal og Gjerdrum under 10.000 innbyggere. Mosaikken kan settes sammen på nesten uendelig mange måter. På Romerike har det tidligere vært snakket om to storkommuner; en på Øvre og en på Nedre, men utfordringen med slike gigantkommuner er det demokratiske underskuddet når utallige lokalpolitikere blir borte. Andre mulige og mindre elefantsyke konstellasjoner er for eksempel Skedsmo/Rælingen, Eidsvoll/Hurdal og samling i vest mellom Hurdal, Nannestad og Gjerdrum.

Det er også spennende når nabokommunene til Romerike banker på døra. Gran og Lunner, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Rømskog vil bli en del av vekstområdet og mener de kan ha mer til felles med Akershus enn Hedmark, Oppland og Østfold. En annen fylkesstruktur enn i dag, vil også bli resultatet av Sanners reform.

Kommunestrukturen på Romerike og andre steder i landet er moden for revisjon. Det kan de fleste enes om. Men skal man lykkes, må initiativene komme nedenfra, som fra våre nabokommuner. En så viktig prosess som skal danne rammene om framtidas Norge, kan ikke ose av demokratisk underskudd.

Artikkeltags