– Det man har avdekket kan bli et kronisk problem for Romerike, sier en av Norges fremste voldsforskere, Politihøgskolens Ragnhild Bjørnebekk, etter å ha lest lørdagens RB-sak om kriminelle ungdomsnettverk på Romerike.

Og hun kommer med krystallklar tale:

– Det som beskrives er så alvorlig at det for noen av disse ungdommene må vurderes tvangsbehandling på institusjon. Vi snakker om ungdommer med svært store problemer, sier hun.

BAKGRUNN: De selger store mengder narkotika, bruker grov vold, truer med skytevåpen – og rekrutterer ungdommer helt ned i 14-årsalderen

Gjeld og vold øker

Politiførstebetjent ved Romerike politidistrikt, Gjermund Thoresen, fortalte i RB lørdag om kartleggingen av to narkonettverk med til sammen rundt 100 ungdommer involvert.

– Det som bekymrer mest er at halvparten av dem er under 18 år. De yngste helt nede i 14 år, sa han.

Konkrete hendelser som masseslagsmål, økseangrep, ran og drapstrusler knyttes til nettverkene. Narkogjeld er ofte bakgrunnen.

– Ett av problemene i slike narkonettverk er at gjeld av og til blir solgt til andre som skal kreve den inn. Da øker gjelden og det blir enda vanskeligere å gjøre opp for seg. Dermed øker volden også, kommenterer Bjørnebekk.

Politiet skal nå jobbe sammen med Nav og barnevernet for å forsøke å hindre at nettverkene utvikler seg til rene gjengetableringer, og for å redde ungdommer ut av miljøene.

– Det er helt nødvendig at flere etater jobber sammen, men med en så alvorlig situasjon må man innstille seg på å gå tungt inn. En ting er å holde ungdommene på skole eller å finne jobb til dem, men de vil i tillegg ha behov for behandling. Det vil i noen tilfeller ikke bare gjelde den enkelte, men også familien rundt, sier Bjørnebekk.

– Kan bekjempes

I tillegg til å sørge for et riktig behandlingstilbud til dem som trenger det, har hun følgende klare anbefaling:

– Nettverksmedlemmene må splittes slik at de ikke kan holde kontakten med hverandre.

Bjørnebekk understreker at kampen mot denne typen nettverk kan vinnes.

– I Norge har vi, basert på forskning, kommet langt i å utvikle gode behandlingsprogrammer for ungdommer som har havnet i denne typen problemer. Evner man finne de rette tiltakene for den enkelte så er det godt håp. Og jo tidligere man fanger opp ungdommer som er på vei inn i kriminaliteten jo lettere er det å endre dem.