Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene på Romerike håndterer informasjon om til sammen drøyt 300.000 innbyggere.

I kommunenes systemer finnes det opplysninger om familieforhold, adresse, fødselsnummer, økonomisk situasjon eller helsetilstand til innbyggerne.

Fra 2017 til 2021 sendte kommunene inn drøyt 100 avviksmeldinger til Datatilsynet.

I avviksmeldingene meldes det om personopplysninger, helseopplysninger, skolevurderinger eller informasjon om personlige forhold som er kommet på avveie.

I mai 2020 la flere kommuner ut det samme dokumentet med personnummeret til ti politikere.

Mens varsellampene begynte å blinke hos en kommune, lå personopplysningene ute i snaut to år hos en annen.

Først da RB fant opplysningene og varslet kommunen ble dokumentet fjernet. 

Vi beklager at det har skjedd!

Inge Solli, representantskapsleder i Nedre Romerike vannverk IKS og ordfører i Nittedal

Ordførernes personnummer lå åpent på nett i nesten to år uten at det ble oppdaget: – Kan misbrukes til alt fra ID-tyveri til utpressing

Tar initiativ til nye varslingsrutiner mellom samarbeidskommunene etter RB-avsløring.

For abonnenter