Dette tjente ordførerne: – Ikke trist å være nederst på lista

Det er store sprik i inntekt og formue på avtroppende, gjenvalgte og nyvalgte ordførere på Romerike.