Hallgren kan foreløpig si lite konkret om saken, da de som RB meldte tirsdag ikke har mottatt den endelige begrunnelsen for begjæringen om gjenopptakelse.

– Jeg registrerer at det er varslet en bredere og mer omfattende begrunnelse, så vi må avvente den før vi kan uttale oss konkret om innholdet. Vi er opptatt av å få saken best mulig utredet, sier Hallgren.

– Loven setter rammene

– Hva skal til for å få saken gjenopptatt?

– Det er loven som setter rammene for gjenopptakelse. Det må enten være nye bevis eller omstendigheter til som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff for de involverte. Blir saken besluttet gjenåpnet får de en ny prøving av saken og skyldspørsmålet eller straffeutmålingen skal prøves på nytt ved en annen domstol, svarer Hallgren.

Orderud-saken er en av de mest omtalte drapssakene i norsk rettshistorie, men ifølge lederen vil ikke det være noe kommisjonen vil ta hensyn til.

– Vi er til for å vurdere om saker skal bli gjenåpnet. Vi behandler alt fra mindre alvorlige saker til de mest alvorlige, slik som denne. Det som likevel kjennetegner disse sakene er at det er svært alvorlig for den som er dømt, sier Hallgren og fortsetter:

– Noen saker som blir behandlet hos oss blir det veldig mye oppmerksomhet rundt, mens andre saker ikke får så stor oppmerksomhet i mediene. Gjenopptakelseskommisjonen har ansvar for sakene blir utredet og avgjort på en riktig måte.

Fikk kraftig kritikk

Forrige gang det ble levert en begjæring om gjenopptakelse av Orderud-saken kom Per og Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland med kraftig kritikk mot kommisjonen etter at de følte seg presset til å trekke saken.

– Vi er blitt utsatt for en saksbehandling i Gjenopptakelseskommisjonen som vi er meget kritiske til, sa Sulland, til Dagsavisen.

Han mente at de var blitt presset til å levere et sluttinnlegg før deres etterforskning var ferdigstilt.

Blant annet var han svært kritisk til tidligere og daværende leder av kommisjonen som han mente manglet handlekraft og at deres holdning i forhold til håndteringen av etterforskningsmaterialet var endret.

Hallgren er derimot ikke kjent med innholdet i den forrige begjæringen som ble trukket, og kan ikke kommentere kritikken.

 

– Oppsiktsvekkende

Privatetterforsker Tore Sandberg som siden 2006 har jobbet for en gjenopptakelse av saken avslørte til Romerikes Blad tirsdag at han mente å sitte på oppsiktsvekkende funn i Orderud-saken.

– Vi har jobbet med dette i svært lang tid. Forsvarer Sulland vil formulere begjæringen som i tillegg vil være vedlagt et stort antall rapporter fra sakkyndige både fra utlandet og Norge. Det vil i tillegg være vedlagt rapporter fra meg, forklarte Sandberg.

– Mener du disse rapportene vil kaste nytt lys over saken?

– Det vil komme opplysninger som i mitt hode er oppsiktsvekkende. Vi gjør ikke dette som en slags lek, og vi mener at Per og Veronica bør få muligheten til å prøve saken på nytt i rettssystemet. Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken.

FAKTA:

 • Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten.
 • Dersom saken besluttes gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffeutmålingen prøves på nytt ved en annen domstol.

Kilde: Gjenopptakelse.no

Trippeldrapssaken på Orderud gård

 • Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand.
 • De tre ble funnet av Kristians bror 23. mai.
 • 14. juni 1999 ble ekteparet Per og Veronica Orderud pågrepet og siktet for drapene. På det tidspunktet var allerede Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet etter brudd på våpenloven. Siktelsen mot de to sistnevnte ble skjerpet.
 • 3. januar ble de fire tiltalt for medvirkning til overlagt trippeldrap.
 • Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kirkemo til 16 års fengsel, mens Grønnerød fikk 18 års fengsel.
 • Det har aldri kommet fra hvem som sto bak selve drapshandlingen. Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldig dømt og privatetterforsker Tore Sandberg har siden 2006 jobbet med å få saken gjenopptatt.
 • I januar 2015 ble Per og Veronica Orderud løslatt fra fengsel etter å ha sonet i nesten 16 år. Kirkemo ble løslatt i 2011, mens Grønnerød ble løslatt i 2013.
 • Like etter påske leverte Tore Sandberg og forsvarer Frode Sulland en ny begjæring om gjenopptakelse av straffesaken mot det tidligere ekteparet.
 • Kommisjonen for gjenopptakelse er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten.
 • Dersom kommisjonen beslutter en sak gjenåpnet, skal saken henvises til ny behandling ved en annen domstol enn den som avsa gjeldende dom.