Sykehjemmet Villa Skaar har de siste ukene vært mye omtalt på grunn av det pågående smitteutbruddet.

Per i dag er 26 ansatte smittet og samtlige av de 23 beboerne som bodde på sykehjemmet da utbruddet startet, har fått påvist smitte. Ni av dem er døde og åtte er erklært friske.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken besluttet å opprette tilsynssak på Villa Skaar Valstad.

– Det har oppstått er en svært alvorlig smittesituasjon på sykehjemmet. De siste ukene ser vi dessverre at vi har fått smitte inn i flere sykehjem i Oslo og Viken, men det er ingen utbrudd som er så alvorlige som i Eidsvoll, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i en pressemelding onsdag kveld.

Der går det også fram at Statens helsetilsynet har fått varsler om smitteutbruddet ved Villa Skaar Valstad etter varselordningen for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

«Saken er vurdert hos Statens helsetilsyn, og den tilsynsmessige oppfølgingen er overført til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen har allerede i dag varslet kommunen og virksomheten om at vi kommer til å opprette tilsynssak», heter det i pressemeldingen.

Det er foreløpig ikke avklart hvordan tilsynet skal gjennomføres eller når det skal skje, men det antas at en endelig tilsynsrapport vil være klar i løpet av våren 2021.