– Romerikes Blad er en av mange aviser som øker i opplag, så vi er ikke alene. Dette henger selvfølgelig sammen med den helt spesielle situasjonen vi har vært i det siste året. Folk har søkt til avisa si for å få informasjon i en tid som har vært veldig dramatisk for svært mange.

Det sier Lars Lier, konstituert ansvarlig redaktør i Romerikes Blad.

Onsdag ble ferske opplagstall for norske aviser presentert. De viser at RB nå totalt sett har 33.074 abonnenter. Det er 1.814 flere enn for et halvt år siden. Og det er 2.783 flere enn for ett år siden.

*Se alle norske avisers opplagstall nederst i saken*

Digital vekst

Mer enn halvparten av RBs abonnenter, nærmere bestemt 17.695, er nå rene digitalabonnenter. Litt færre, 15.137, har både papirversjonen og nettavisen i abonnementet sitt.

Lier legger altså ikke skjul på at lokalavisa opplever en koronaeffekt.

– I RB bestemte vi oss veldig tidlig for at vi skulle bli den informasjonskanalen folk på Romerike måtte gå til for å holde seg oppdatert om koronautviklingen. Vi har nær sagt hver eneste dag siden februar i fjor rapportert om koronasmitte i kommunene og alle de dramatiske konsekvensene denne pandemien har fått for mennesker, skoler, nærings- og arbeidsliv. Dette tror jeg lesere har oppdaget og satt pris, sier han.

Ikke bare korona

Administrerende direktør i RB, Kristina Fritsvold Nilsen, understreker at veksten ikke bare handler om koronaen.

– Den positive utviklingen startet lenge før koronaen rammet oss. Veksten er også et uttrykk for at RB i stadig større grad oppleves som avisa for alle innbyggerne på Romerike. Vi er gode på hendelser, men er også opptatt av å finne forklaringer på hvorfor ting skjer. Et siste eksempel er rollen RB tok i forbindelse med det dramatiske skredet i Gjerdrum, sier hun.

De to takker staben sin for innsatsen gjennom en helt spesiell tid.

– Alle i RB jobber steinhardt hver eneste dag for at vi skal levere et best mulig produkt. Også for våre ansatte har det vært et utfordrende år, men det er ingen tvil om at oppdraget vårt det siste året oppleves som viktigere enn noen gang, sier Lier.

Vekst for alle på Romerike

De andre avisene på Romerike kan notere følgende opplagsutvikling:

  • Eidsvoll Ullensaker Blad: + 195
  • Raumnes: +218
  • Indre Akershus Blad: + 3
  • Varingen: + 159
  • Enebakk Avis: + 87
  • Romerikes Blad: 1.814

Romerikes Blad er den største avisen i det landsdekkende aviskonsernet Amedia. Konsernet kan vise til en samlet opplagsvekst det siste halve året på 4,1 prosent og har nå til sammen 706.983 abonnenter over hele landet.

– En viktig grunn til den sterke veksten det siste halve året er det nye +Alt-abonnementet som har slått svært godt an og avdekket et behov mange har for nyheter fra andre aviser enn egen lokalavis, sier konserndirektør Pål Nedregotten, som er øverste ansvarlig for abonnement i Amedia.

+Alt gir deg som RB-abonnent tilgang til alle Amedias aviser. Du kan lese mer om produktet her!