– Jeg er fullvaksinert, men jeg regner med å få Covid. Det blir stadig mer vanlig å si dette. Hva er da meningen med koronasertifikatet?

Koronasertifikatet skulle angivelig gjøre det mulig å raskere gjenåpne samfunnet fordi fremvisning av gyldig status indikerer hvorvidt man er "beskyttet" mot Covid-19 eller har nylig testet negativt. Men hva hjelper det når det nå er smitte blant "beskyttede", og da "beskyttede" ut fra sprøytemetoden?

Koronasertifikat som smitteverntiltak er feilslått. Når vi leser oppslag om økt smitte som følge av hjemkomst fra utenlandsferie, da kan det ikke være andre enn de av oss som har unntak fra testing som forårsaker det meste av smittespredningen. Dvs. de av oss med gyldig koronasertifikat som "beskyttede". For de som ikke er "beskyttet" må testes ved ankomst. Med få unntak fanges da alle de som tester positivt opp på grensen, men ikke de av oss som er "beskyttede" og som kan ha med oss smitte uten at dette fanges opp.

Koronasertifikatet er direkte knyttet opp til sprøyter som fortsatt ikke er endelig godkjente. Det er et ubestridt fakta. At sprøytene er nødgodkjente betyr ikke at vi nødvendigvis skal avstå fra å ta dem. De fleste av oss har tatt sprøytene. Det er frivillig. Koronasertifikatet er imidlertid ufrivillig. For å få gyldig status må man først frivillig ta nødgodkjente sprøyter, og når sertifikatet er gyldig så må det fremvises i ulike sammenhenger. Dette hindrer normal livsutfoldelse helt uavhengig av om man har tatt sprøyter eller ikke. Det skaper et statussamfunn. Det er galt.

Vi hører svært sjeldent om at personer som har vært syke og blitt friske igjen, blir syke og smittsomme igjen. Men deres "beskyttet"-status ved naturlige immunitet er politisk bestemt til å kun være gyldig i seks måneder. De kan med stor sannsynlighet ikke bli syke igjen, de har ikke behov for å testes, men må likevel ta en sprøyte hvis koronasertifikatet skal være gyldig videre etter seks måneder. Her blir de stående i stikken med mindre de tar stikket, hva angår koronasertifikatet.

At man kan få midlertidig gyldighet på koronasertifikatet som følge av gjennomgått sykdom eller test veier ikke opp for de ulempene dette medfører ved dobbel ufrivillighet, først ved å ikke ta en eller flere ikke-påtvungne sprøyter, og deretter være med i koronasertifikatordningen og måtte gjøre uforholdsmessig mer anstrengelse for å anskaffe midlertidig gyldig-status enn de av oss som er "beskyttet". I tillegg må tester i enkelte sammenhenger tas privat med de personlige utgiftene dette medfører. Det er galt alt at enkelte må kjøpe seg status for å få en midlertidig plass i et statussamfunn fremskapt ved koronasertifikatet.

Mot over 10000 høringssvar ble koronasertifikatet vedtatt ved midlertidig smittevernlov med klare føringer for hva det skal og ikke skal brukes til. Likevel brer både ulovlig og uformell bruk av koronasertifikatet om seg, som ved en pub i Haugesund eller på hittegodsauksjonen til Namsfogden i Finnmark. Fremvises ikke gyldig status blir man mistenkt for å være syk eller farlig, uten rasjonell eller medisinsk begrunnelse.

Koronasertifikat er ikke et smitteverntiltak, det er et kontrolltiltak. Vil vi virkelig fremdeles være med på å måtte fremvise et statusbevis i ulike sammenhenger i hverdagen i et vestlig, åpent samfunn i 2021?

Det er bare tre måneder siden de samme som nå driver valgkamp på gater og torg avlyste 17. mai for andre året på rad. Hvis samfunnet nå er åpent, fjern koronasertifikatet. Hvis ikke så er ikke noen løfter om lettelser i tiltak og restriksjoner troverdige uten at koronasertifikatet fjernes først.

For frihet og demokrati, trenger vi løfter nå i valgkampen om at koronasertifikatet skal opphøre umiddelbart.

Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF