Oppdaget råtne dyreskrotter på tur

– Jeg synes det var litt påfallende og merkelig, sier botaniker, Jan Wesenberg.