(MittJessheim)

Som følge av økt trafikk og høy fart har krysset Jessheimveien (fylkesvei 174) Nordbyvegen på Jessheim blitt et ulykkesbelastet kryss. Som Romerikes Blad skrev i november i fjor, skal det gjøres 26 veisikkerhetstiltak i Ullensaker de neste ti årene, men det mye omtalte krysset på Jessheim er ikke blant disse da Statens vegvesen ikke definerer dette som et såkalt ulykkespunkt.

Siden 2011 har Romerikes Blad omtalt flere trafikkulykker i dette krysset med personskade.

  • 23. februar 2011: Tre biler kolliderte i krysset.
  • 24. mai 2013: En mann måtte skjæres ut av bilen etter kollisjon i krysset.
  • 26. juli 2016: En kvinne ble alvorlig skadd da motorsykkelen hun satt på måtte svinge unna en bil som kom ut på hovedveien.
  • 2. februar 2018: Kollisjon i krysset.
  • 19. februar 2018: To biler kolliderte i krysset.
  • 9. januar 2020: Ny kollisjon mellom to biler på samme sted.

- Jeg bor selv på Nordby og har vært vitne til nestenulykker her flere ganger, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher som nå har tatt kontakt med fylkesrådsleder Tonje Brenna for å få en fortgang i utbedring av krysset.


Trykker litt ekstra på gassen

– Jeg ser veldig ofte at folk feilberegner, særlig om vinteren når helningen opp mot krysset blir glatt. Da trykker man ofte litt ekstra på gassen, og bakken blir da til slutt blankpolert. Dette fører til at man kun kommer halvveis ut i krysset der møtende biler på fylkesveien 174 kommer i 80 kilometer i timen eller mer, sier ordføreren.

– Det skaper enda større fare at det er en voll langs veien. For man ser ikke bilene før akkurat det siste strekket før krysset, poengterer han og legger til at det er veldig variert hvor fort folk kjører på fylkesvei 174.

– Dette er jo en avkjørselsvei fra E6, og jeg tror det er mange som blir litt fartsblinde når de fortsetter på fylkesvei 174. Siden det ikke er hindringer her, har farten en tendens til å bli ganske stor.

Folk blir stressa og tar sjanser de ikke burde

–Særlig i morgenrushet, når man får en lang kø bak seg her på Nordbyvegen og blir stressa, så tar folk en sjanse de ikke burde, sier Eyvind Jørgensen Schumacher som tidligere denne måneden sendte et brev til fylkesrådsleder Tonje Brenna som nå lover å se på saken raskt.

– Det viste seg at ordføreren satt på en verre ulykkesstatistikk enn fylkeskommunen, sier Brenna.

–Basert på den statistikken vi hadde og de nye opplysningene ordføreren nå kommer med, vil vi så raskt som mulig vurdere hva som må gjøres her.

Hva tror dere er den beste løsningen?

– Det enkleste er å sette ned fartsgrensen på denne strekningen på fylkesvei 174 til 60. Man skal ikke kjøre så mange hundre meter bort før det er 60-sone. Men det som virkelig hadde trygget situasjonen er å bygge en rundkjøring her, mener Schumacher.

Skiller seg ikke mer ut enn andre kryss

Tor Nordgaard-tveit, senioringeniør i Statens vegvesen, har tidligere uttalt at de har mottatt mange klager på krysset i Nordbyvegen, men at krysset ikke skiller seg ut.

– Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å komme seg ut på veien, men det er flatt og krysset skiller seg ikke ut mer enn andre kryss som ligger i 80-soner. Vi kan ikke sette ned farten til 60-sone gjennom alle slike kryss, det funker ikke. Vi har på en måte gjort det som kan gjøres. Siktforholdene er ivaretatt og krysset er markert, sier han.

Veien er ikke dimensjonert for dette

Tonje Brenna er oppvokst i området og har god kjennskap til krysset.

– Da jeg var liten var det omtrent ikke trafikk på fylkesveien, men nå er det flere og flere virksomheter som har flyttet i denne retningen uten at det er gjort noen utbedringer i krysset. Jeg tror ikke veien en dimensjonert for denne mengde trafikk, sier hun.

– Når man skal ut på fylkesveien så ligger man lavere i terrenget fordi det er en helning, så man har rett og slett ikke den oversikten man trenger - noe som gjør dette til et svært lunefullt kryss.

Brenna understreker at det er mange kryss på Romerike som ligner krysset i Jessheimvegen/Nordbyvegen, hvor det skjer mange nestenulykker.

– Det som er annerledes akkurat her er at ulykkene er langt mer alvorlig når det først smeller.

Vil til slutt gå virkelig galt

– Jeg er veldig redd for at liv vil gå tapt her nå, sier en bekymret ordfører.

– Når fartsgrensen er så høy som 80 kilometer i timen, og det smeller såpass hardt så mange ganger på så får år – så vil det til slutt gå virkelig galt. Og det viser at det åpenbart er noe galt med dette krysset. De ulykkene som har vært har ført til alvorlige personskader allerede.

Hvor raskt kan man få til en løsning?

–Jeg håper virkelig at det skjer noe så raskt som mulig. Det er derfor jeg nå har henvendt meg til fylket, sier Schumacher.

Tonje Brenna lover nå å se nærmere på saken.

–Det avhenger av konklusjonen hvor fort arbeidet med krysset kan utføres, sier hun.

– Å sette ned farten kan skje raskt, men hvis mer omfattende utbedringer av krysset må til, så tar det naturlig nok litt lenger tid. Men jeg lover i hvert fall at vi skal se på saken raskt. Enn så lenge må vi anmode folk om å være varsomme.

Vi har ingen å miste

–Dette er et kryss som opposisjonen har forsøkt å gjøre noe med i mange år. Dette har vært uttrykt gjentatte ganger fra forrige ordførers side under møter med Statens Vegvesen og fylkeskommunen, og jeg mener det også har vært skriftlige henvendelser, sier Willy Kvilten i Ullensaker Høyre.

–Svaret fra fylket så langt har vært at de ikke vurderer dette krysset som farlig nok, siden det har vært få alvorlige ulykker der. Men Ullensaker Høyre mener fortsatt at man bør gjøre tiltak for å øke trafikksikkerheten i dette krysset. Vi har ingen å miste.

Les også:

Seks trafikkulykker siden 2011. Veivesenet: – Dette krysset er ikke uoversiktlig eller komplisert