I et leserinnlegg i lørdagens Romerikes Blad sier representantene for seks Senterparti-lag nei til nasjonalpark i Østmarka. Her finner man blant annet ordfører Hans Kristian Solberg i Enebakk og varaordfører Hans Otto Tomter i Rælingen som underskrivere.

Politikerne mener regjeringen har gitt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) blankofullmakt til å opprette Østmarka nasjonalpark, til tross for at dette, ifølge brevskriverne, bryter med Stortingets forutsetninger om lokalpolitisk enighet for opprettelse.

Støttes av Norskog

Norskog, som er skogeiernes medlemsorganisasjon, sier at Ola Elvestuens uttalelser under offentliggjøringen av nasjonalparksaken onsdag spriker i forhold til Miljødirektoratets forutsetninger for et slikt vern.

Miljødirektoratet sier at en forutsetning for nasjonalpark i Østmarka må være at veier og demninger tilbakeføres, mens Elvestuen forutsetter at veien til Vangen og Raudsjø, og demningene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann opprettholdes.

At de to eksisterende naturreservatene kan bli liggende utenfor nasjonalparken er ifølge Norskog også et brudd på forutsetningene for dette vernet.

Må verne det beste

Norskog er bekymret for at lovgrunnlaget for vern ikke ligger fast i denne saken.

– Vi må forutsette at skogvern baserer seg på faglig begrunnede vurderinger, slik at vi kan ha tillit til at det er de beste områdene som faktisk vernes med skattebetalers penger, sier direktør i Norskog, Arne Rørå.

Han peker også på at hvis de to naturreservatene innlemmes i nasjonalparken, vil disse få et svakere vern enn de har i dag.

Intet vernegrunnlag

Senterparti-politikerne rundt Østmarka er klare på at det faglig sett ikke foreligger noe grunnlag for opprettelse av Østmarka nasjonalpark.

Kommunestyret i Enebakk har ved flere anledninger klart gått imot en opprettelse av nasjonalpark. Enebakk kommune blir mest berørt av en nasjonalpark, men her er Oslo kommune en stor skogeier, og som har sagt ja.

Politikerne rundt Marka peker også på at bare 7 prosent av Østmarka består av inngrepsfrie naturområder, mens 93 prosent av dagens nasjonalparker består av slike inngrepsfrie naturområder.

Senterparti-politikerne understreker at de ønsker å finne gode løsninger for Østmarka, til beste for både friluftsliv, natur og en skånsom skogsforvaltning.