Omikron-varianten som i desember 2021 førte til en ny nedstengning av Norge, satte en stopper for reiseglade nordmenn. Fra tredje til fjerde kvartal, gikk antall reiser ned fra det rekordhøye antallet 8,1 millioner i tredje kvartal i 2021, til 4,5 millioner i fjerde kvartal.

Antall reiser økte likevel med 17 prosent i 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen omfatter både utenlands- og innenlandsreiser samlet sett.

Antall reisende nordmenn økte med 25 prosent i fjerde kvartal i 2021 til 2,2 millioner. På disse reisene brukte man dobbelt så mye som man gjorde i samme periode året før, da forbruket i fjerde kvartal økte med 108 prosent til 22,4 milliarder kroner i 2021.

Antall registrerte overnattinger økte med 36 prosent til 19,4 millioner.

(©NTB)