Det er lite som har betydd mer for landet enn olje og gassnæringen. Ikke bare har den lagt grunnlaget for velferdsordninger som skole og helse og eldreomsorg. I kommunene på Romerike sysselsetter næringen i tillegg nærmere 4000 mennesker direkte eller indirekte. Dette er arbeidsplasser som ikke kan erstattes over natten, slik enkelte partier later til å tro.

Verden har et økende behov for energi. Derfor vil Fremskrittspartiet satse videre på olje- og gassnæringen. Det er skremmende at betydelige politiske krefter i Norge ønsker å avslutte suksesshistorien og erstatte svært lønnsom industri med subsidiering av ulønnsomme næringer. Det vil gjøre ikke bare gjøre folk og land fattigere, men også overlate mer makt til Putin.

Nei til klimaspekulasjon

Oljefondet har over tid vokst til å bli en betydelig formue, men det er grunn til å frykte at regjeringen og støttehjulet SV i Stortinget kan gjøre fondet til et politisk instrument i klimapolitikken. Det vil bety betydelig økt risiko og at målet om høyest mulig avkastning på fondet, som skal sikre pensjonen vår, blir utvannet. Frp sier klart og tydelig nei til å bruke oljefondet til klimaspekulasjon.

I stedet for å øke risikoen på klimaspekulasjon, mener Fremskrittspartiet det er på høy tid å tenke nytt rundt hva vi faktisk bruker oljepenger på, særlig fordi det er uro og større risiko i finansmarkedene. Det er langt bedre at vi bruker det fortrinnet som oljefondet er til å bygge landet til nytte for både dagens og kommende generasjoner.

Bevilgninger innenfor handlingsregelen skal i hovedsak legge vekt på produktivitetsfremmende satsing på infrastruktur og skatte- og avgiftsreduksjoner.

Investeringer i Norge

Det er en stor svakhet at det ikke skilles mellom investering og driftsutgifter i statsbudsjettet. Fremskrittspartiet mener at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i veier og bygg skal gi rom for en høyere oljepengebruk enn bevilgninger til løpende driftskostnader. Også innkjøp av nytt utstyr og forsvarsmateriell må defineres som investeringer som kommer som tillegg til handlingsregelen.

I stedet for å utgiftsføre slike investeringer for fremtiden, vil Fremskrittspartiet aktivere det som en omplassering av formue og dermed behandle investeringer på lik linje med hva som er praksis for kapitaltilførsel til statlige selskap.

Det er betydelige rom for kutt og omprioritering i den offentlige pengebruken. Høyres Tina Bru har uttalt at de dystre spådommene for oljefondet gir grunn til å begrense pengebruken. Hun unnlater å nevne hva hun vil kutte.

Kjerneoppgaver

Fremskrittspartiet mener det er gode rom for kutt i statsbudsjettet på sløsing til symbolske klimatiltak, feilslått integreringspolitikk og bistand. Velferdsstaten skal konsentrere seg om sine opprinnelige kjerneoppgaver og oljepenger må investeres i å bygge landet for dagens og kommende generasjoner.


Hans Andreas Limi, Finanspolitisk talsperson Frp