Gå til sidens hovedinnhold

Økte resultatet med 20 prosent i koronatida: – Butikkomsetningen i de norske kjøpesentrene var «svært høy»

Olav Thon Eiendomsselskap har lagt bak seg et godt 3. kvartal og hadde et resultat før skatter på 711 millioner kroner.

Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 556 millioner kroner, en økning på 20 prosent fra 3. kvartal i fjor.

– Resultatet i 3. kvartal viser at konsernet har kommet seg godt gjennom pandemiens første bølge, og kan fremvise et solid operativt resultat i 3. kvartal, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans i en pressemelding fra NTB Kommunikasjon skrevet på oppdrag fra Olav Thon Eiendomsselskap.

En del av leietakernes husleie er omsetningsbasert slik at når omsetningen i butikkene øker, går en del av hver krone til gårdeieren, Olav Thon Eiendomsselskap.

13 prosent omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap eier og forvalter 78 kjøpesentre i Norge og Sverige. Kjøpesenterporteføljen inkluderer sju av Norges ti største kjøpesentre målt etter omsetning.

I 3. kvartal var butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen i Norge som eies av konsernet 13,8 milliarder, en økning på 13 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. Fra januar til september var butikkomsetningen ca. 37 milliarder kroner – en økning på ca. 4,6 prosent fra i fjor.

– Butikkomsetningen i de norske kjøpesentrene var svært høy i 3. kvartal, men det var betydelige variasjoner mellom de ulike bransjene på våre kjøpesentre. Dagligvare, Vinmonopol og elektrobutikker hadde en spesielt positiv utvikling, mens kles- og skobutikker hadde en noe svak utvikling også i 3. kvartal.

– En omsetningsvekst på 13 prosent i kvartalet overgikk våre prognoser, og tallene viser at den fysiske handelen utvikler seg godt i et år hvor nordmenn ikke reiser ut av landet, sier Sperre.

Fremtidsutsikter

Etter gjenåpningen av Norge, har økt koronasmitte den senere tid medført nye og strengere smitteverntiltak både i Norge og utlandet. Som følge av dette er det stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi fremover.

– Olav Thon Eiendomsselskap er på bakgrunn av konsernets solide finansielle posisjon svært godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien også i tiden fremover, sier Arne B. Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et børsnotert selskap.

Hovedpunkt i selskapets kvartalsrapport:

  • Konsernet hadde en god utvikling i kvartalet, og resultat før skattekostnad ble 711 millioner kroner (741).
  • Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 556 millioner kroner, en økning på 20 % fra samme periode i fjor.
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved utgangen av 3. kvartal var konsernets egenkapitalandel 46 % (45) og likviditetsreserven var 6.111 millioner kroner (7.916).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 13.819 millioner kroner, en økning på 13 % fra 3. kvartal 2019.
  • Konsernet startet oppføring av to logistikkbygg på til sammen 47.000 m² på Gardermoen ved Oslo lufthavn.

Du kan lese hele kvartalsrapporten her!

Kommentarer til denne saken