Bell 412-helikoptre vil til tider fly for lavt, opplyser Forsvaret.

Det vil dessuten bli benyttet narrebluss fra helikoptre over Oslofjorden. Dette er en varmekilde som skytes ut fra fly og helikoptre for å unngå varmesøkende missiler. Disse er godt synlige når de skytes ut, og Forsvaret regner derfor med at de blir lagt merke til.

Helikoptrene øver sammen med bakkestyrker.

I tillegg til økt helikopteraktivitet gjennomføres det normal treningsflyging med både helikoptre, transportfly, flermotorfly og kampfly i store deler av landet.