Økning i anmeldte saker

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I årets fire første måneder er det anmeldt 99.358 saker til politiet. Dette er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

DEL

Samtidig er det er en forsiktig forbedring i politiets resultater, fremgår det av den nasjonale Strasak-rapporten for 1. tertial 2019 som er utarbeidet av Politidirektoratet.

– De siste årene har vi sett en markant nedgang i anmeldte lovbrudd totalt sett, men dette ser nå til å flate ut og til og med øke noe. Det er for tidlig å si om denne utviklingen vil fortsette, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Etter flere år med kraftig økning innen seksuallovbrudd, sank antallet anmeldte seksuallovbrudd med nesten 25 prosent fra 1. tertial i fjor.

– Innenfor denne kriminalitetstypen er det politiet selv som står for mange av anmeldelsene. Med nye metoder avdekker vi langt flere seksuelle overgrep mot barn, for eksempel gjennom nettovergrepsoperasjoner. Politiet hadde noen store saker i 1. tertial 2018, og ikke tilsvarende store saker i samme periode i år, sier Kvigne.

Vold og vinning øker

Antall anmeldte voldslovbrudd økte fra første tertial 2018 til 2019 med 6,9 prosent. Det er særlig grov kroppskrenkelse og kroppsskade som har økt, med 20 prosent, mens det har vært en nedgang i antall saker knyttet til mishandling i nære relasjoner på 3,9 prosent.

Vinningslovbrudd står for 30 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Antall anmeldte vinningssaker økte med 4,1 prosent fra 1. tertial i fjor.

Antall anmeldte narkotikalovbrudd ble redusert med 4,1 prosent fra første tertial i fjor til i år, men antall anmeldelser for grove narkotikaovertredelser har økt med 24,7 prosent i samme periode.

Økningen kan tyde på at innsatsen mot den grove og organiserte narkotikakriminaliteten har høy prioritet, og at den særskilte satsingen mot gjengkriminalitet har effekt, tror politiet.

Saksbehandlingstiden øker

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt fra 77 dager i 1. tertial i fjor til 82 dager i samme periode i år. Økningen har blant annet sammenheng med at antall restanser er redusert. Mange av restansene var gamle saker.

Det er satt særskilte saksbehandlingsfrister for tre sakskategorier: visse voldssaker, saker hvor gjerningspersonen er under 18 år og voldtektssaker.

– Vi innfrir fortsatt ikke kravene for disse sakstypene, men vi ser en positiv utvikling innenfor voldssaker med frist og i saker der gjerningspersonen er under 18 år. For voldtektssaker øker dessverre saksbehandlingstiden fortsatt, sier Kvigne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken