OBOS-tomta mindre forurenset enn fryktet: – Har satt av 20 millioner til opprydning

Minimale funn av kreosot på utbyggingsområdet.