Det gjelder ikke minst i Lillestrøm, Enebakk, Nannestad og Ullensaker, og de som betaler den høyeste prisen er også de som har det dårligste kollektivtilbudet. Det er selvsagt ikke greit.

Dagens takst- og sonesystem i Akershus ble etablert i 2011. I 2014 ble det gjort en evaluering, og i etterkant av denne ble sonegrensene i Follo justert. Det er ikke gjort endringer i takst- og sonesystemet til Ruter etter dette, og det er på høy tid med en ny gjennomgang.

Enklere

Venstre er opptatt av at det må være enkelt og billig å reise kollektivt. Dessverre har Ap-Sp-fylkesrådet vært mer opptatt av å dele opp Viken enn å gjøre det enklere for innbyggerne å reise kollektivt.

Det er ikke sikkert at framtidas kollektivtrafikk og billettsystem vil være knyttet til takst- og sonegrenser som streker på et kart, men kan være basert på store mengder data om våre reisevaner og kunstig intelligens for å sikre at det er enkelt for kundene å reise kollektivt. Venstre mener likevel at vi må gå gjennom og justere dagens takst- og sonesystem nå, samtidig som vi jobber for framtidas løsninger. Den fleksible enkeltbilletten REIS som ble lansert i midten av april er bare starten på en ny måte å tenke om kollektivtrafikk og billettsystemer.

Venstre har lenge jobbet for å fjerne sonegrensene som deler opp kommuner. Nylig fremmet Venstre et nytt representantforslag til fylkestinget i Viken om at takst- og sonesystemet til Ruter i Akershus nå må gjennomgås på nytt, og at det må avklares om kommuner som ønsker det selv kan betale for merkostnadene ved endringer i takstsoner.

Venstres forslag

Venstres representantforslag skal trolig behandles i fylkestinget 21. juni. Vi registrerer også at etter at Venstre leverte inn våre forslag, så har de rødgrønne partiene i fylkestinget sendt ut pressemelding om at de lover å endre takst -og sonesystemet til Ruter hvis de vinner valget i Akershus.

Det ville vært litt mer troverdig hvis de hadde jobbet for dette de siste fire årene mens de har styrt Viken. Venstre er glade for at stadig flere partier ser ut til å være opptatt av at det skal blir enklere å reise kollektivt, og basert på dette nye utspillet fra de rødgrønne partiene i fylkestinget så legger vi til grunn at det betyr at de vil støtte Venstres forslag når det kommer til behandling i fylkestinget.

Solveig Schytz og Margrethe Prahl Reusch, første- og tredjekandidat for Venstre i Akershus