Dermed er det registrert 105 pasienter med korona som har mistet livet på sykehuset siden pandemiens start.

Ahus går som vanlig ikke ut med verken kjønn, alder eller bosted på avdøde.

Fredag er det innlagt 34 pasienter med covid-19 på sykehuset. Åtte pasienter ligger på intensivavdelingen. Seks pasienter har behov for respiratorbehandling.