Krangelen med ekskona endte med lårhalsbrudd

Mannen mente at ekskona måtte gå å legge seg, slik at han selv kunne få fred.