Klokken 20.40 tirsdag 1. september i fjor rykket politiet ut til et boligområde på Nedre Romerike.

Meldingen de hadde fått gikk ut på at en mann hadde gått berserk i sin egen bolig og gått til angrep på hundene sine med kniv. Deretter satte mannen seg bak rattet og kjørte av gårde.

Kort tid senere kolliderte han med en parkert bil. Mannen tok beina fatt og stakk av fra ulykkesstedet. Etter en stund klarte han å sørge for skyss til nærmeste legevakt. Der ble han pågrepet av politiet.

Samlivsbrudd

Torsdag gikk rettssaken mot mannen i 30-årene i Nedre Romerike tingrett.

Han står tiltalt for å ha knivstukket sine to hunder, hvorpå den ene hunden døde av skadene, for å ha kjørt bil med en promille på 1,56 og for å ha forårsaket et trafikkuhell.

Mannen erkjenner straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Den tiltalte familiefaren forklarte i retten at mye gikk galt den kvelden hendelsene fant sted.

Han fortalte at hans daværende samboer, tidligere samme dag, hadde gitt ham beskjed om at forholdet som hadde vart i 17 år var over. Han ble både lei seg og sint. Han begynte å drikke.

Tiltalte forklarte i retten at alkoholinntaket hjalp på humøret for en liten stund, før han senere på kvelden fikk et voldsomt raserianfall. Full og sint gikk han løs på gjenstander og inventaret i boligen, før han til slutt hentet en kjøkkenkniv og gikk løs på sine to hunder.

Mulig motiv

I et politiavhør kun tre dager etter hendelsen forklarte han at han hadde en begynnende bekymring over hundenes oppførsel mot en av hans døtre – at en av hundene på et tidspunkt hadde glefset etter hans yngste datter – og at dette kan ha fungert som et motiv da han så brutalt avlivet den ene hunden og forsøkte å avlive den andre. Han forklarer at han ikke husker detaljene rundt knivstikkingen.

En av hundene (1,5 år) døde av de mange stikkene. Den andre hunden (3 år) klarte å flykte fra stedet. Denne hunden ble funnet etter ett og et halvt døgn på rømmen med store stikkskader i skulderen. Dyret ble operert og er nå omplassert.

– Hva dyrene tenker og føler er det vanskelig for oss å si noe om, men det kan tenkes at hunden som så på at den andre hunden ble stukket i hjel må ha kjent stor frykt, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Bjørn Arne Tronier.

– Gjort i affekt

Politiadvokaten la ned påstand om 120 dager fengsel, samt inndragning av tiltaltes førerkort i to år. Han la også ned påstand om at tiltalte mister retten til å ha dyr de neste fem årene og at han må betale en bot på 30.000 kroner.

Familiefarens forsvarer, Cato Johannessen, ba om at hans klient blir ansett på mildeste måte.

– Avliving av hundene var ikke tiltaltes fokus den dagen. At samboeren avsluttet forholdet utløste en krise hos min klient. Akkurat denne kvelden gikk sinnet utover noe annet enn gjenstander. Det var en akutt krise og knivstikkingen ble gjort i affekt. Det er ingen historikk som tilsier at dette vil gjentas, sa Johannesen under sin prosedyre.

I og med at mannen i 30-årene har erkjent alt, mener Johannessen at saken burde gått som en tilståelsesdom, og ikke som en vanlig straffesak.

– Viktig dom

Politiadvokat Tronier er uenig.

– Dette vil bli en prinsipiell og viktig dom. Lovgiver har ambisjon om å heve straffenivået for brudd på dyrevelferdsloven, sier politiadvokaten.

Han viser til den mye omtalte Høyesterettsdommen i Lucas-saken, hvor en mann ble dømt til 90 dager fengsel for å ha dumpet hunden Lucas fra en seks meter høy bru i Moss.

– At brudd på dyrevelferdsloven straffes hardere er i samsvar med allmenn rettsoppfatning, og det presiserer at dyr har en egenverdi. De er ikke til for å behage oss mennesker sier han.

– Støtter aktor

Tronier får støtte fra Dyrevernalliansen som mener at dette kan være med på å øke strafferammen for mishandling og drap på dyr.

– Den øvre strafferammen er tre års fengsel. Vi støtter aktor i denne saken som har vurdert straffeutmålingen med Lucas-saken i bakhodet. At vi nå ser at flere slike saker kommer opp i rettssystemet vil kunne øke straffeutmålingen framover. For bare 15 år siden ville et slikt tilfelle endt med en bot på 3.000 kroner, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Dommen faller tirsdag 13. september.

Fakta

Dyrevelferdsloven

  • Dyrevelferdsloven inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr.
  • Loven trådte i kraft 1. januar 2010 og erstattet dyrevernsloven av 1974.
  • Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Lovens generelle bestemmelse sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.
  • Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i loven kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, eventuelt begge deler. Grov overtredelse kan straffes med fengsel inntil tre år.

Kilde: Store Norske Leksikon