Voldsutsatte kvinner søker tilflukt hos mc-klubb

Motorsykkelklubben Charitybikers MC ble dannet for å tilby hjelp der medlemmene så et behov for det. Et av de største prosjektene deres er hjelp til kvinner utsatt for vold i nære relasjoner.