Trues med å bli fratatt alle løyver – over 200 arbeidsplasser kan stå i fare

Statens vegvesen truer med å trekke tilbake alle godsløyvene til Vlantana Norge. Skjer det vil firmaet i realiteten stå uten inntektsmuligheter.