Ny handlingsplan mot villsvin

Av

Miljødirektoratet og Mattilsynet lanserer en ny handlingsplan som skal bidra til å holde villsvinbestanden nede i Norge. Mer effektiv jakt er et av tiltakene.

DEL

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeidet en handlingsplan mot villsvin. Hovedmålet er at det skal eksistere minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Planen er nå oversendt til departementene.

Villsvin som holder til i Norge, kommer fra Sverige, der bestanden har eksplodert de siste årene – og det anslås at det der finnes rundt 300.000 villsvin.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) beregner den norske bestanden til 400-1.200 dyr, men mener det eksisterer en fare for stor vekst og spredning om det ikke settes i verk tiltak raskt.

Villsvin er en upopulær dyreart fordi de er smittespredere av afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest er en svært alvorlig og smittsom dyresykdom, og de fleste dyr som smittes, dør. Sykdommen er påvist i en rekke land i Europa, blant annet Polen, Litauen, Latvia og Litauen.

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør planter og dyr i Mattilsynet.

Artikkeltags