Barn forvillet seg inn på anleggsplass mens gravemaskinen var i sving: – En veldig skummel hendelse

Da gravemaskinen skulle rotere var det bare flaks at én av de 525 elevene ved barneskolen ble sett i tide. Ifølge entreprenøren er det ikke første gang.