Vegvesenet vil nedgradere motorvei i Oslo til «bymessig» gate - ønsker å bygge ny omkjøringsvei

Riksvei 4 er en 4-6-felts motorvei som går gjennom Groruddalen i Oslo. Får Vegvesenet det som de vil, kan den bli kraftig nedgradert. (Google Street View)

Riksvei 4 er en 4-6-felts motorvei som går gjennom Groruddalen i Oslo. Får Vegvesenet det som de vil, kan den bli kraftig nedgradert. (Google Street View)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen vil bygge den såkalte Fossumdiagonalen.

DEL

(Nettavisen): Gjennom Groruddalen i Oslo går det ikke mindre enn tre motorveier: E6, Østre Aker Vei (Riksvei 163) og Trondheimsveien (Riksvei 4).

Sistnevnte er en liten nøtt: På den ene siden er det en veistrekning som rundt 50.000 bilister benytter seg av hver dag, på en annen side er det en vei som i sør går gjennom Oslo sentrum, som så går over i motorveistandard fra Sinsenkrysset, før den på Grorud brått reduseres til 2/3-felts vei med lyskryss og 50 km/t fartsgrense.

Vegnettet nordøst ut av Oslo domineres av tre hovedveier, der den nordligste har svært varierende standard.

Ruter har i lang tid ønsket å bruke deler av denne motorveien for å anlegge en ny trikkelinje til Tonsenhagen, og beboerne har fått gjennomslag for reduserte fartsgrenser på grunn av støy- og støvbelastningen.

I prinsippet er det en god del ledig kapasitet på Østre Aker vei for denne trafikken, men det er ikke noen gode løsninger for å komme seg fra den ene til den andre veien.

Full krangel om løsninger

Tidligere i år uttalte både byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Berg til lokalavisen Groruddalen at de hadde bedt Statens vegvesen nedgradere motorveien, der man startet med å først etablere kollektivfelt.

Dette har ført til en høylytt diskusjon mellom byrådet og opposisjonen. Med Høyre i spissen ønsker opposisjonen har ønsket en ny veiløsning - en såkalt diagonal - for å få trafikken over på den parallelle Østre Aker vei. 

Dette har vært debattert i snart 20 år, og prosjektet ligger inne som en del av Oslopakke 3 - men ikke som et prioritert prosjekt og Byrådet ønsker på sin side ikke å bruke penger på en slik vei.

Vegvesenet anbefaler Fossumdiagonalen

I handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det lagt opp til et arbeid med det som omtales som «Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei» - som i praksis handler om å finne ut hva man kan få gjort med Trondheimsveien for å redusere problemene langs strekningen.

- I mulighetsstudien som vil foreligge i løpet av kort tid, anbefaler vi å bygge en Fossumdiagonal som kan føre trafikken fra rv. 4 Trondheimsveien over til Østre Aker vei, og videre via Nedre Kalbakkvei til Alnabruterminalen og E6. Diagonalen skal skiltes med tungtrafikkfelt. Hensikten er å lede tungtrafikken utenom de mest belastede boligområdene langs Trondheimsveien og samtidig avlaste det tverrgående lokale vegnettet, sier prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen til Nettavisen.

Den tykke linjen viser hvor omtrent en Fossumdiagonal kan bygges, men rød linje viser eksisterende vei som binder sammen E6 og Østre Aker vei.

Byggingen av den nye veien vil åpne for at dagens Rv 4 skal omformes:

- Fossumdiagonalen skal avlaste Trondheimsveien for trafikk mellom Grorud og Sinsenkrysset, og vil muliggjøre ombygging til en mer bymessig utformet veg med redusert trafikk, redusert hastighet og sammenhengende kollektivfelt. Redusert trafikk og redusert hastighet skal bidra til mindre støy og luftforurensning i boligområdene langs veien.

Les også: Skal det virkelig koste 200 kroner i bompenger å kjøre ny E18?

Milliarder som ikke er prioritert

At Statens vegvesen snart kommer med denne anbefalingen, betyr ikke det samme som at det foreligger noen fremdriftsplan eller at prosjektet blir prioritert bygget.

Den nye veien er anslått å koste 3-4 milliarder kroner, mens ombygging av Trondheimsveien og oppgradering av Østre Akers vei totalt er anslått å koste 12 milliarder.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken