Lokker med raskere utbygging av ny motorvei: – Reisetiden må bli kortere

Ved å velge en interkommunal planprosess kan valg og godkjenning av ny veitrasé for E16 gjennomføres på halvparten av tida.