Bilister må påregne å bli sittende fast i kø

Lysregulerer veiarbeidsområde.