– Vi må se glommakryssingen i sammenheng med hele veinettet

Fylkespolitikerne frykter at en ny glommakryssing bare vil flytte den samme køen nærmere Lillestrøm hvis man ikke ser prosjektet i sammenheng med utbygging av andre veier i området.