Åtte vil bygge ny fylkesvei

Artikkelen er over 1 år gammel

Byggearbeidene skal starte etter sommerferien og være gjennomført innen august 2020.

DEL

Statens vegvesen har mottatt åtte tilbud på bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune.

Prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi.

– Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Med ny fylkesvei 169 og ny gang- og sykkelvei vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye fylkesveien bygges i ny trase sør for dagens vei. Den vil gå over noe dyrket mark, men i hovedsak i skog og randsone.

Dette skal utføres

 • Bygge ny fylkesvei på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plasstøpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

Disse firmaene har levert tilbud

 • Anlegg Øst entreprenør AS med en tilbudspris på 82.524.462,- pluss moms.
 • Askim entreprenør AS med en tilbudspris på 104.329.616,- pluss moms.
 • Huser entreprenør AS med en tilbudspris på 79.773.539,66 pluss moms.
 • Isachsen anlegg AS med en tilbudspris på 100.326.749,60 pluss moms.
 • Leif Grimsrud AS med en tilbudspris på 116.695.222,20 pluss moms.
 • NCC Norge AS med en tilbudspris på 107.501.704,90 pluss moms.
 • Peab Anlegg AS med en tilbudspris på 86.854.414,54 pluss moms.

Artikkeltags