– Det kan se ut til at et tyngre kjøretøy har kuttet svingen

Kantsteinene i nærheten av rundkjøringa forbi Lillestrømbrua har løsnet.