Åtte ansatte varslet om svært kritikkverdige forhold på legevakta. Det ble aldri tatt videre

Varslerne ønsket at hovedverneombudene skulle ta varselet til øverste hold. Først tre uker senere mottok rådmannen det samme varselet – fra Romerikes Blad.