Avviser ulovligheter, kritikkverdige forhold og «sorte får» i byggesaksbehandlingen

Advokatfirmaet som har undersøkt anonyme varsler knyttet til flere byggeprosjekter i Lørenskog slår fast: Det er ikke påvist vesentlige saksbehandlingsfeil, kritikkverdige forhold eller «sorte får» blant de ansatte.