Ken Reidar: – Vannet kom bare fossende ut av skogen og tok med seg deler av veien

Fra Ken Reidar Lesja reiste hjemmefra og til han var på vei hjem igjen slo naturkreftene til.