Flere veier har problemer på grunn av de voldsomme nedbørsmengdene. Flere veier er sperret og det har også vært fare for ras.

– Det gjelder å kjøre forsiktig etter at det har kommet så store nedbørsmengder som det siste døgnet, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen til rb.no.

Og legger til:

– Vi har ikke kapasitet til å sette ut skilt alle steder det er fare for vannplaning. Dermed blir den generelle henvisningen til bilistene om å slakke av på farta og ta det pent. Der det har kommet mye nedbør er det stor fare for vannplaning. Særlig hvis det allerede er hjulspor i veien, sier han.

Sto i fare for å rase ut

Fra politiet er også oppfordringen klar:

– Det er problemer på flere veistrekninger. Det gjelder å ta forholdsregler, sier operasjonsleder Jon Andorsen i Romerike politidistrikt.

fylkesvei 528 - Gamle Hadelandsveg - i Maura i Nannestad sto en del av veien i fare for å rase ut tidligere onsdag kveld.

– Der er veien i ferd med å rase ut. Vi er på vei for å sikre og sperre av området. I tillegg er Statens vegvesen varslet, uttalte operasjonslederen.

Trafikkoperatør Dahl i Statens vegvesen forteller at faren for at veien raser ut nå er betraktelig mindre.

– Det er en skade på veien, men trafikken går noe redusert forbi. Vi har mannskaper på stedet som tar grep for at veien ikke skal bli ytterligere skadet. Det skal være kontroll på situasjonen, men vi må ta forbehold om at det kan komme mer nedbør, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildeserien.)

Bildeserie

Se de vannvittige bildene!

 

Flere problemområder

Politiet på Romerike opplyser ved 17.30-tida at det fortsatt er store problemer på enkelte veistrekninger.

– Det er fortsatt sperret i området rundt Lørenskog stasjon, der det har vært store problemer i hele dag, sier operasjonsleder Jon Androsen i Romerike politidistrikt.

Også på riksvei 159 mellom Lillestrøm og Oslo-grensa er det problemer. Ved avkjøringa til Ahus i retning Lillestrøm er avkjøringen sperret. Det samme er avkjøringa i retning Oslo.

– Der står avkjøringene under vann. Der har vi sperret avkjøringene, slik at ikke farlige situasjoner oppstår. Dette medfører noen trafikale problemer, sier Androsen.

I tillegg er det meldt om problemer langs gamlevegen ved Hakadal kirke i Nittedal.

– Der er dreneringsrøret tett, slik at vannet samler seg på den ene siden. Vi har varslet Statens vegvesen, sier Andorsen.

UNDER: Slik ser det ut under en vannplaning:

 

RB følger situasjonen i trafikken!