– Ministeren må svare om ventetid

Artikkelen er over 1 år gammel

Justisministeren må redegjøre for sitt syn på tidoblingen i saksbehandlingstida for våpensøknader i Øst politidistrikt.

DEL

Det sørger politireform-motstander Sigbjørn Gjelsvik (Sp) for.

– Fra én til ti-tolv ukers saksbehandlingstid er en vanvittig stor økning, som får direkte konsekvenser for konkutrranseskyttere og jegere, påpeker stortingsrepresentanten.

Fredag fortalte RB om sportsskytter Bård Johansen fra Gjerdrum, som går glipp av tre skytestevner – fordi politiets saksbehandlingstid på våpensøknader er tidoblet. Politiet omtaler selv situasjonen som kritikkverdig, og beklager. Tiltak for å redusere behandlingstida ble iverksatt tidligere denne måneden.

Senterpartiet fremmet tidligere et forslag i Stortinget om å desentralisere behandlingen av våpenkortsøknader.

– Vi ønsket at utstedelse av våpenkort skulle forbli på de lokasjoner de var før reformen.Vi mener den løsningen både er mest brukervennlig, men også den sikreste løsningen. Det er det lokale lensmannskontoret som best kjenner sitt område og folkene som bor der, og som har best grunnlag for å vurdere hvem som bør og ikke bør ha våpen, forklarer Gjelsvik.

Forslaget ble nedstemt, men regjeringspartienes alternative forslag – om å utarbeide en plan for blant annet utstedelse av våpenkort – gikk gjennom.

I budsjettet for inneværende år, skriver de imidlertid følgende:

«Det er ikke nødvendig med personlig frammøte hos politiet for å få våpenkort, og det vil ikke ha betydning for den enkelte søker om søknadsbehandlingen foregår lokalt eller sentralt i distriktet. Med dette som bakgrunn anser regjeringen denne delen av anmodningsvedtaket som gjelder utstedelse av våpenkort som utkvittert.»

– Dette svaret er virkelighetsfjernt og gir inntrykk av at det ikke har noe å si for folk hvor våpensøknadene behandles, at folk ikke skylle merke den store forskjellen. Saken i Romerikes Blad vitner om det stikk motsatte, mener Gjelsvik.

Gjelsvik vil nå sende et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara, der han ber om en konkret vurdering av ventetiden i Øst politidistrikt og be ministeren svare på hva han mener er en akseptabel ventetid. 

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags