Farmen til tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen i Sør-Afrika er endelig solgt. Det opplyser daglig leder i Strandveien 1 AS, Dag Jørgensen, i en pressemelding.

41 mill. rand

Ifølge pressemeldingen har selskapet Unitrade 201 (PTY) Ltd. solgt sine gjenværende eiendommer i Eastern Cape distrikt. Unitrade 201 er selskapet tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen opprettet.

Kjøper er Bayeti Conservancy (PTY) Ltd. Salgssummen er fastsatt til 41 millioner rand, noe som tilsvarer rundt 24,7 millioner kroner. Beløpet er allerede overført selgers advokatforbindelse og frigis så snart eiendommene er formelt overført kjøper, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Strammer kraftig inn i ny avtale

Under avvikling

Salget følger siste omsetning gjennomført i februar 2016, hvor to av selskapets eiendommer ble solgt for sju millioner rand, cirka 4,2 millioner kroner. 

Totalt har selskapet solgt alle eiendommer, samlet kjent som Woodlands, for 48 millioner rand, det vil si rundt 28,9 millioner kroner.

Dette er i tråd med de forventninger selger har hatt, ifølge daglig leder.

Nedre Romerike Vannverk AS og Strandveien 1 AS, som er berettiget likvidasjonsutbytte etter det Sør Afrikanske selskapet, har nå startet prosessen med å avvikle selskapet.

Dette ventes å skje i løpet av første halvår 2017, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: «Mer edruelighet på vannverket nødvendig»

Penger tilbake

Daglig leder i Strandveien 1 AS, dag Jørgensen, opplyser til RB at det er for tidlig å si hvor stort beløp som til syvende og sist kan tilbakeføres kommunene på Nedre Romerike etter salget i Sør Afrika.

Han ønsker ikke å kommentere salget ytterligere.

Salget av den aktuele eiendommen har tatt lang tid og i 2013 trodde man at salget var i boks. Kjøperen gjorde imidlertid ikke opp for seg og man måtte derfor starte på nytt.

Fakta

  • Høsten 2005 ble det avslørt økonomiske misligheter i de interkommunale vann– avløpsselskapene på Nedre Romerike.
  • Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen, hans sønn og to leverandører ble i 2010 dømt til fengselsstraffer for korrupsjon og økonomisk utroskap.
  • I forbindelse med oppryddingen etter vannverksskandalen er det hentet inn tilsammen 113,7 millioner kroner i erstatninger. I tillegg er det solgt eiendom for over 100 millioner kroner. Verdiene ligger selskapene Strandveien 1 AS (eies av kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen) og Nedre Romerike Vannverk AS (eies av Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Rælingen og Fet). Selskapene skal avvikles når alle verdier er realisert.
  • Den tidligere vannverkssjefens jaktfarm i Sør-Afrika, som han ble dømt til å gi fra seg, er nå solgt.
  • Det ventes også at en omregulering for utbygging av en større eiendom i Strandveien ved Nitelva til tilføre betydlelige midler til eierkommunene. Arbeidet med dette pågår.
  • Ifølge en statusrapport fra Romerike Revisjon hadde de totale oppryddingskostnadene kommet opp i 64 millioner kroner per august i fjor.