50–70 boliger uten vann etter lekkasje i vannrør

Kommunen jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lenge boligene kommer til å mangle vann.