Fra kun 9 til 17 timer

FORHÅNDSSTEMMING: I Nes har forhåndsstemmingen for første gang foregått i kulturhuset. Ingrid Glendrange, Cecilie Grøndahl Jansen og Are Ausland fra Nes kommune var til stede da en "anonym Oslo-mann" avga sin stemme.

FORHÅNDSSTEMMING: I Nes har forhåndsstemmingen for første gang foregått i kulturhuset. Ingrid Glendrange, Cecilie Grøndahl Jansen og Are Ausland fra Nes kommune var til stede da en "anonym Oslo-mann" avga sin stemme. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mens valglokalet i Hurdal bare er åpent i tilsammen ni timer søndag og mandag, pågår valget i 17 timer i Enebakk og Nittedal.

DEL

13 av 14 Romerikskommuner tar i bruk to dager for å få gjennomført Stortingsvalget. Bare i den mest folkerike kommunen vår, Skedsmo, foregår valget også denne gang kun mandag.

Stor interesse

Forhåndsstemmingen har pågått i noen uker nå, ja "tidligstemmingen" startet allerede i juli, mens den ordinære forhåndsstemmingen kom i gang i august.

En stikkprøve foretatt i Nes tyder på at flere enn vanlig stemmer i god før selve valgdagen.

- 3.017 forhåndsstemmer hittil, mot 2.298 ved valget for fire år siden, forteller Are Ausland, fagansvarlig for politisk sekretariat i Nes kommune.

Noen stenger tidlig

Romerikes Blads tradisjonelle oversikt for åpningstidene søndag og mandag forteller nok en gang om store forskjeller.

Spesielt viktig er det å merke seg at fire kommuner låser døra klokka 20. de øvrige klokka 21.

Kvartetten som stenger en time tidligere enn hva som er normalt er Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker og Rælingen.

77 valglokaler

Velgerne på Romerike skal legge sine sedler i urnene på 77 forskjellige steder.

Skedsmo har flest stemmesteder, med 10.

Rælingen har opprettet ny valgkrets Smestad, mens Sandsnesseter er nytt stemmested i Nannestad, der valget foregår kun på mandag.

I Eidsvoll er antall stemmesteder redusert fra åtte til sju. Finstad krets er innlemmet i Ås krets.

Gjerdrum best

Ved stortingsvalget for fire år siden var valgdeltakelsen størst i Gjerdrum, med 83,3 prosent.

Nittedal hadde 82,9, Sørum 82,5 og Fet 82,4 prosent deltakelse.

De fire dårligste kommunene var Eidsvoll med 76,3, Nannestad 76,5, Nes og Hurdal 76,9. 

FAKTA

Valget pågår i antall timer:

Enebakk og Nittedal 17 timer

Ullensaker 16

Aurskog-Høland, Nannestad, Nes og Sørum 15

Eidsvoll, Gjerdrum og Lørenskog 14

Fet og Rælingen 13

Skedsmo 12

Hurdal 9

FAKTA

Antall stemmesteder:

Skedsmo 10

Nes og Ullensaker 8

Eidsvoll og Lørenskog 7

Aurskog-Høland, Fet, Rælingen og Sørum 6

Nannestad 5

Enebakk og Nittedal 3

Gjerdrum og Hurdal 1

Artikkeltags